Miesiąc: Luty 2017

21.02.2017

Spotkanie informacyjne dot. konkursów ofert dla NGO’S oraz programów PFRON

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kielce organizuje spotkanie informacyjne dotyczące planowanych w 2017 r. konkursów ofert dla NGO’S oraz programów PFRON dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 102 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego

Czytaj dalej

20.02.2017

Staże dla kucharzy i monterów zabudowy i prac wykończeniowych

Po egzaminach czeladniczych potwierdzających kwalifikacje w zawodach „Kucharz” i „Monter zabudowy oraz prac wykończeniowych w budownictwie”, jedenastu uczestników projektu „NOWA SZANSA” rozpoczęło w lutym staże u przedsiębiorców. Przez 6 miesięcy pod okiem opiekunów zdobywać będą potrzebne doświadczenie zawodowe. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie stworzył miejsce dla trzech stażystek i trzech stażystów, którzy wykonywać

Czytaj dalej

14.02.2017

Nabór wniosków do Konkursu Grantowego Fundacji CEMEX

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” rozpoczyna nabór wniosków w Konkursie Grantowym dla NGO i jednostek oświatowych! Wszystkie organizacje pozarządowe i szkoły działające w miejscowościach, gdzie CEMEX prowadzi swoją działalność zachęcamy do składania wniosków. Nabór prowadzony będzie do 28 lutego, a wyłonienie zwycięzców nastąpi na początku maja. Rodzaje realizowanych projektów Rodzaj I – Edukacja Rodzaj II –

Czytaj dalej

14.02.2017

Nabór na IX edycję Programu Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłasza IX edycję ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 5

Czytaj dalej

14.02.2017

TISE uruchomiło prefrencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 6 lutego podmioty ekonomii społecznej mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). TISE będzie ich udzielało w 12 województwach (w czterech pozostałych województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego

Czytaj dalej

14.02.2017

NBP: Nabór projektów edukacyjnych

W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. I. Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych Wnioskodawcy mogą składać propozycje przy pomocy formularza udostępnionego poniżej. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: edukacja@nbp.pl Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP: upowszechnianie wiedzy o

Czytaj dalej