Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego
Dziś szacuje się, że ponad 1,3 miliona osób starszych potrzebuje opieki. Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują na 250 tysiącach etatów. Wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie dobrych warunków życia dla osób, które już teraz są stare. Dobra, aktywna, szczęśliwa starość nie jest odległym zagadnieniem czy utopijną ideą. Starzenie się jest częścią naszego życia, dotyczy nas samych i naszych najbliższych – przede wszystkim rodziny, ale też sąsiadów i przyjaciół.
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich, na co dzień mierzących się z problemem starości, organizacje i instytucje, autorów rozwiązań technologicznych, projektantów, artystów i społeczników, którzy są gotowi odpowiedzieć na społeczne wyzwania związane z sędziwą starością.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” szuka pomysłów:
• łączących w niestandardowy sposób zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów
• szanujących podmiotowość osób starszych
• tworzących i wzmacniających więzi społeczne
• niestosowanych dotąd w Polsce
• prowadzących do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania
• możliwych do upowszechniania na szerszą skalę
Zapewnia:
• wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
• dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od  20 do 50 tys. zł
• od 15 do 50 godzin indywidualnej pracy z tutorem
• od 6 do 12 tys zł. dodatkowego wsparcia na dopracowanie innowacji
• udział w targach, warsztatach i prezentacjach
• miejsce w gronie społecznych innowatorów szukających rozwiązań na rzecz starszych osób zależnych lub ich opiekunów

Więcej informacji: http://sieciwsparcia.pl/

Źródło: www.sejmik.kielce.pl