Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku z zakresu:
1. Pomocy społecznej,
2. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Przeciwdziałania przemocy.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 lutego 2017 r.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/53035-otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-przemocy

Źródło: www.sejmik.kielce.pl