Darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie.
Do każdego wniosku trzeba dołączyć:

szczegółowy opis projektu;
szczegółowy budżet projektu;
statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;
kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.
Szczegółowe zasady udzielania darowizn dla instytucji i obowiązki obdarowanej instytucji są dostępne tutaj:

Wniosek o udzielenie darowizny (PDF)
Wniosek o udzielenie darowizny (DOC)
Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez instytucję wnioskującą.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: Darowizny

Źródło: www.ngo.pl