Konkurs MSiT: Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. Wnioski można składać do 30 czerwca 2017 r.
Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;
harmonogram planowanych działań;
preliminarz kosztów pośrednich;
program dotyczący planowanych zadań wraz z rocznym planem organizacji szkolenia dla poszczególnych form szkolenia;
kryteria powoływania zawodników na Uniwersjadę Zimową i Letnią / Zimowy i Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy opracowane przez wnioskodawcę, o którym mowa w dziale II decyzji nr 2 MSiT z 12.01.2017 r., zaopiniowane przez Zespół Sportu Młodzieżowego;
statut Wnioskodawcy;
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Źródło: www.ngo.pl