Konkursy dla bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotyczą one zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach.
Zadanie „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami” obejmuje między innymi udzielanie pomocy ofiarom nienawiści w sieci, profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji w Internecie i patologiom wśród dzieci i młodzieży. Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł. W ramach zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” ma powstać ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Realizator będzie też prowadził działania informacyjne, organizował szkolenia i rozwijał współpracę międzynarodową w zakresie poszukiwania zaginionych. Dotacja na to zadanie wynosi 90 tys. zł.
Z kolei zadanie „Realizacja kampanii społecznej – Twoje bezpieczne przejście” obejmuje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat zagrożeń na przejściach dla pieszych, kształtowanie właściwych postaw i promowanie bezpiecznego zachowania na przejściach. Realizator tego zadania otrzyma 50 tys. zł. Czwarte zadanie: „Zapobieganie wypadkom drogowym” dotyczy prowadzenia akcji i kampanii społecznych dotyczących skutków niebezpiecznych zachowań na drodze. Ma ono też służyć budowaniu świadomości i zachęcać do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł.
Oferty należy składać do 6 lutego 2017 r. O przyznanie dotacji mogą się starać organizacje pozarządowe (źródło informacji: MSWiA).

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Żródło: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/11540,Konkursy-dla-bezpieczenstwa.html