Program dotacyjny „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2017 roku.
Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 31 marca 2017 do 20 listopada 2017 roku.

Nabór wniosków odbywa się przez system EBOI. Formularze wniosków są już dostępne w systemie.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2017 roku.

Informacji o programie dotacyjnym „Ojczysty – dodaj do ulubionych” udziela w godzinach 10.00 – 14.00:

Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Źródło: www.ngo.pl