Miesiąc: Styczeń 2017

31.01.2017

Darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć: szczegółowy opis projektu; szczegółowy budżet projektu; statut organizacji lub inny dokument określający zasady

Czytaj dalej

31.01.2017

Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Czytaj dalej

31.01.2017

Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Czytaj dalej

31.01.2017

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego Dziś szacuje się, że ponad 1,3 miliona osób starszych potrzebuje opieki. Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują na 250 tysiącach etatów. Wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie dobrych warunków życia dla osób, które już

Czytaj dalej

31.01.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku z zakresu: 1. Pomocy

Czytaj dalej

25.01.2017

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2017 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY W 2017 ROKU W KONKURSIE UCZESTNICZYĆ MOGĄ DZIAŁAJĄCE W DZIEDZINIE KULTURY: • organizacje pozarządowe, • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie

Czytaj dalej