„Ostrowiecka koperta życia”

Od listopada 2016 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski włączyła się w ogólnopolską akcję „Koperta życia”. Za pośrednictwem Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. osoby zainteresowane, które dodatkowo spełniają odpowiednie kryteria, mogą zaopatrzyć się w bezpłatny zestaw „Ostrowieckiej koperty życia”.
Celem samej akcji jest zwiększenie skuteczności pomocy udzielanej podczas interwencji ratowników medycznych i lekarzy pogotowia ratunkowego w nagłych przypadkach poprzez łatwiejszy dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta, co skutkować powinno udzieleniem bardziej efektywnej i szybkiej pomocy. Adresatami akcji są przede wszystkim osoby starsze, przewlekle chore i samotne.
„Ostrowiecka koperta życia” to pakiet składający się z karty informacyjnej oraz dwóch naklejek. Najważniejszym elementem jest sama karta, gdyż ona stanowi źródło informacji dla lekarzy o stanie zdrowia pacjenta, jego działaniach profilaktycznych oraz przeciwwskazaniach w stosowaniu pewnych leków lub procedur. Karta zawierać powinna pełne dane na temat przebytych lub aktualnych chorób, przyjmowanych lekarstw wraz z wyszczególnieniem częstotliwości i wielkości przyjmowanych dawek, dane na temat uczuleń na określone substancje lub leki oraz inne informacje mogące zaważyć na jakości i formie udzielanej pomocy. Dodatkowo w karcie należy podać dane kontaktowe do osób, które należy powiadomić w przypadku konieczności interwencji pogotowia ratunkowego.
Karta powinna być podbita i podpisana przez lekarza prowadzącego. Powinny się w niej znaleźć informacje aktualne, zgodne z dokumentacją medyczną pacjenta. Dokument należy wypełnić drukowanym czytelnym pismem; karta ważna jest przez rok od daty wypełnienia. Kopertę z wypełnioną kartą należy przechowywać w lodówce – miejscu dostępnym niemal w każdym gospodarstwie domowym, na drzwiach której należy przykleić jedną z otrzymanym w zestawie naklejek informacyjnych.
Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem seniorów. Każdego dnia do punktu, w którym wydawane są zestawy zgłaszają się chętni, którzy pobierają je dla siebie, jak również często w imieniu współmałżonków, rodziców bądź poważnie chorych krewnych. Opinie ich na temat samej kampanii wskazują, iż jest ona dobra i potrzebna – przede wszystkim z racji różnych zdarzeń losowych, a których negatywne skutki można zminimalizować. Część „Kopert życia” rozprowadzonych zostało podczas spotkań z klubami i organizacjami seniorskimi. Wielu chętnych przychodzi po odbiór zestawu dzięki informacjom od znajomych – tych, którzy dokument już pobrali. Świadczy to również o pozytywnym odbiorze akcji.

Akcja odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosława Górczyńskiego.

Program finansowany z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków
w ramach zadania:
Ochrona i promocja zdrowia w 2016 r.