Aplikuj o dofinansowanie w „Europie dla obywateli”!

filesDo 1 marca 2017 roku samorządy, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze, organizacje sektora pozarządowego oraz inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk mają czas na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów w unijnym programie „Europa dla obywateli”. Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu!
Program „Europa dla obywateli” przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Do kogo adresowany jest program?

O dofinansowanie w ramach dwóch komponentów – Pamięć europejska i Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, mogą aplikować:

samorządy i podlegające im jednostki (np. szkoły, biblioteki, domy kultury),
instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, nienastawione na zysk, działające na terenie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i 5 państw spoza UE (Serbia, Macedonia, Albania, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina).
Buduj partnerstwa!

W większości działań proponowanych w ramach programu, wymagany jest udział co najmniej jednego partnera zagranicznego. W Komponencie 1. Pamięć europejska, gdzie międzynarodowe partnerstwo nie jest wymagane, konieczne jest wykazanie europejskiego wymiaru projektu. Oprócz partnerów zagranicznych należy pamiętać o partnerach lokalnych – zrównoważenie wymiaru europejskiej i krajowego jest niezwykle ważne, a odpowiedni dobór organizacji partnerskich znacznie podniesie wartość merytoryczną projektu.

Struktura programu – czyli kto i na jakie działania może otrzymać dofinansowanie?

Program dzieli się na wspomniane już wcześniej dwa komponenty, w których z kolei zawierają się cztery działania:

Pamięć europejska – warsztaty, seminaria, działania artystyczne i edukacyjne związane z najnowszą historią Europy -> dowiedz się więcej
Partnerstwo miast – kilku – lub kilkunastodniowe spotkania przedstawicieli władz lokalnych i obywateli -> dowiedz się więcej
Sieci miast – długofalowe projekty współpracy samorządów i organizacji wokół wspólnego tematu -> dowiedz się więcej
Projekty społeczeństwa obywatelskiego – kilkunastomiesięczne projekty NGO i innych organizacji i instytucji -> dowiedz się więcej
Przyjdź na spotkanie i zwiększ swoje szanse na otrzymanie dofinansowania!

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, którego termin zakończy się 1 marca 2017, zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych w 4 miastach Polski. W styczniu będzie się można z nami spotkać w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji. Będzie to również okazja do spotkania się z beneficjentami programu i rozmowy o dofinansowanych projektach.

Zapisz się już dzisiaj!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! www.europadlaobywateli.pl

Źródło: www.ngo.pl