Nabór uzupełniający. Granty na innowacje społeczne w obszarze kształcenia osób dorosłych

filesNabór uzupełniający. Granty na innowacje społeczne w obszarze kształcenia osób dorosłych
Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski, którymi mogą być zarówno organizacje i instytucje, jak i osoby fizyczne. Jest możliwość otrzymania grantów na innowacyjne rozwiązania w wysokości maksymalnie do 100 000 zł. Termin naboru uzupełniającego: 23 grudnia 2016 r. – 11 stycznia 2017 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Uczestnikami projektu są zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/ metodę/ rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).

KOGO ZAPRASZAMY?

Zapraszamy podmioty prywatne i publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak również osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
przedsiębiorstwa,
instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym tj. edukatorzy, trenerzy, etc.

CO OFERUJEMY?
Udzielenie grantów w wysokości maksymalnie do 100 000 zł,
wsparcie grantobiorców w procesie wypracowywania i przygotowania innowacji,
bezpłatne konsultacje ze specjalistami i pomoc opiekuna merytorycznego,
upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.
Istnieje także możliwość udziału w spotkaniach informacyjnych, jeszcze przed zakończeniem rekrutacji, których terminy będą podawane na stronie internetowej projektu. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

KIEDY?
Termin naboru uzupełniającego to 23 grudnia 2016 r. – 11 stycznia 2017 r. Godziny pracy biura w tym okresie to 9.00-15.00.

Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych!

KONTAKT:
Zapraszamy do kontaktu: tel. 603 811 156, e-mail: innowacje@newtechlodz.com

Więcej informacji: www.inkubatorinnowacji.com

Źródło: www.ngo.pl