Kampania „Biała wstążka”

W Ostrowcu Świętokrzyskim ruszyła III edycja kampanii społecznej „Biała Wstążka”, która potrwa do 10 grudnia. To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet. Głównymi organizatorami ostrowieckiej akcji są Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Agencja Rozwoju Lokalnego włączyła się w działania wspierające kampanię i w niedzielę 27.11.2016 r. w Galerii „Ostrowiec” wraz z przedstawicielami policji, Straży Miejskiej oraz samych organizatorów pracownicy ARL uczestniczyli w Happeningu STOP PRZEMOCY, która nader często związana jest z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
Kampania była też więc okazją to promowania prowadzonych przez ARL Punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom , w których poradą i pomocą objęte mogą być też osoby borykające się z problemem przemocy domowej.
Poniżej można obejrzeć relację z Happeningu nadaną w telewizji „Lokalna TV” 30 listopada 2016 r.

Happening – Kampania „Biała wstążka”