Miesiąc: Grudzień 2016

30.12.2016

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Od nowego roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez MRPiPS. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł. Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej

Czytaj dalej

21.12.2016

Konkurs MSZ: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert na: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”. Oferty należy składać do 13 stycznia 2017 r. Celem zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018” jest realizacja w Polsce działań o zasięgu co najmniej regionalnym (wojewódzkim) obejmujących w szczególności: a. prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) zgodnie ze standardami prowadzenia RODM opisanymi

Czytaj dalej

21.12.2016

Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Wnioski można składać do 28 lutego 2017 r. lub do wyczerpania środków. KTO MOŻE APLIKOWAĆ? O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę,

Czytaj dalej

20.12.2016

„Ostrowiecka koperta życia”

Od listopada 2016 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski włączyła się w ogólnopolską akcję „Koperta życia”. Za pośrednictwem Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. osoby zainteresowane, które dodatkowo spełniają odpowiednie kryteria, mogą zaopatrzyć się w bezpłatny zestaw „Ostrowieckiej koperty życia”. Celem samej akcji jest zwiększenie skuteczności pomocy udzielanej podczas interwencji ratowników medycznych i lekarzy pogotowia ratunkowego

Czytaj dalej

16.12.2016

Konkursy MRPiPS: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r. Wystartowały trzy nowe edycje: 1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia

Czytaj dalej

14.12.2016

Aplikuj o dofinansowanie w „Europie dla obywateli”!

Do 1 marca 2017 roku samorządy, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze, organizacje sektora pozarządowego oraz inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk mają czas na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów w unijnym programie „Europa dla obywateli”. Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu! Program

Czytaj dalej