Agencja Rozwoju Lokalnego, prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na warsztaty dla organizacji pozarządowych!

2 grudnia 2016r., w godz. 10.00-16.30 w Wojewódzkim Dom Kultury w Kielcach przy ul. Ściegiennego 2 (sala gabinetowa) odbędą się bezpłatne warsztaty pt. „Projekty edukacyjne i budowanie partnerstwa projektowego”. Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych.

Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia:
• Co nowego w funduszach czyli… kluczowe informacje na temat funkcjonowania aktualnej perspektywy oraz programów operacyjnych  2014 -2020, wymogi konkursowe, aktualności
• Możliwości sfinansowania przedsięwzięć  dot. działań edukacyjnych
• Korzyści płynące z tworzenia partnerstw – wartość dodana współpracy partnerskiej
• Kwestie finansowe w projektach partnerskich , podział budżetu, obroty finansowe partnerów
• Rozliczanie projektów partnerskich

Warsztaty to spotkanie w małej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztatach.  Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, po zakończonym warsztacie!

Warsztaty poprowadzi Alina Szklaruk – wykwalifikowana trenerka/doradczyni, mająca doświadczenie m.in. jako trener kluczowy i doradca w Regionalnym Ośrodku EFS w latach 2009-2014.

Wydarzenia te to pierwsze z cyklu ogólnopolskich działań edukacyjnych na temat możliwości aplikowania o fundusze europejskie przez organizacje pozarządowe w perspektywie 2014-2020, w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce” który jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus. Dalsza oferta obejmuje m.in. kolejne warsztaty tematyczne, szkolenia, webinaria (seminaria on-line), e-learning, bezpłatne doradztwo.

Zapisy: http://ckngo.pl/ aby wziąć udział należy się zarejestrować na platformie edukacyjnej projektu.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl