Warsztaty dla pracowników oświaty

eu-flag-erasmus_vect_pos_35293Warsztaty dla pracowników oświaty z pisania wniosków do Programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+, a także szkolenia dotyczące możliwości pozyskiwania ze źródeł krajowych dodatkowych grantów dla szkół i przedszkoli odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Warszawie i w Poznaniu. Organizuje je Agencja Pracy Twórczej.

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Agencja Pracy Twórczej zaprasza na praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 29 marca 2017 r. miną najbliższe terminy składania wniosków przez wszystkie typy placówek publicznych i niepublicznych na dofinansowanie z programu Erasmus+ dla sektora „Edukacja szkolna” (KA1 i KA2).

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:
– zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli
– zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek
– tzw. „wymianę” uczniów między szkołami
– wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria
– wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy
– wymianę dobrych praktyk między placówkami.

Warsztaty pn. „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+” odbędą się w następujących terminach:
Poznań, 2 grudnia 2016 roku
Warszawa, 8 grudnia 2016 roku

Na szkoleniu będzie można się dowiedzieć:
– jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2 lutego i 29 marca 2017 r.
– jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z uczestnikami warsztatów przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne
– jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”, oraz „Partnerstwa Strategiczne”
– w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner
– jak zaplanować wydatki budżetowe, aby uzyskać 100% finansowania projektu
– jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki, np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://szkolenia-erasmus.org/edukacja-szkolna/

Granty i dotacje ze źródeł krajowych. Jak zebrać pieniądze na remont klasy i inne bieżące potrzeby szkoły

Drugie szkolenie organizowane przez Agencję Pracy Twórczej, dotyczące pozyskiwania ze źródeł krajowych grantów na bieżące potrzeby szkół, odbędzie się w następujących terminach:
Poznań, 30 listopada 2016 roku
Kraków, 2 grudnia 2016 roku

Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się m. in.:
– jak stworzyć projekt, aby był odpowiedzią na bieżące potrzeby placówki i przyniósł jej wymierne korzyści w krótkim czasie
– w jaki sposób wybrać taki program grantowy, który najbardziej będzie pasował do potrzeb konkretnej placówki
– jak wykazać, że projekt realizuje kryteria naboru – na przykładach konkretnych konkursów
– z czego wybrać grant – szczegółowy przegląd źródeł krajowych
– jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://siegnijpogrant.edu.pl/

Źródło: www.sejmik.kielce.pl