Zapraszamy na warsztaty wyjazdowe pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do udziału w trzydniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim” w dniach 23-25 listopada 2016 roku, organizowanych przez

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej.

Podczas wyjazdu uczestnicy poznają możliwości wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i aktywizacji społeczności lokalnych.

Warsztaty wyjazdowe skierowane są do przedstawicieli organów administracji publicznej (pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia), organizacji pozarządowych (NGO) i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Uczestnikom warsztatów wyjazdowych zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

Termin zgłoszeń upływa 21 listopada. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Więcej informacji na stronie: http://www.es.umws.pl/