Świętokrzyskie oczami seniorów

Agencja Rozwoju Lokalnego zaprasza seniorów do udziału w konkursie „Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego”. Pierwszą edycję konkursu pod takim tytułem dla osób  powyżej 60 roku życia organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Prace można nadsyłać do 30 grudnia 2016 roku. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcanie seniorów do twórczej aktywności i pokazanie ich oczami przyrodniczych i historycznych walorów województwa świętokrzyskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:
• Kategoria I:  ,,Świętokrzyskie historyczne” – zabytki architektury i techniki, itp.
• Kategoria II: ,,Świętokrzyskie przyrodnicze” – parki krajobrazowe, meandry rzek, tereny naturalne, itp.
Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć fotografii w każdej kategorii. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat i nie zajmują się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć.

Więcej informacji: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/52185-konkurs-fotograficzny-pokaze-swietokrzyskie-w-obiektywie-seniorow