Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i na rzecz jej mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta, sala 001.
Celem spotkania będzie przedstawienie propozycji zadań, jakie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza powierzyć do realizacji w 2017 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.