Rusza Ostrowiecka Koperta Życia

Od poniedziałku, 14 listopada, rusza akcja Ostrowiecka Koperta Życia skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Odbiór pakietów, w skład których wchodzą naklejki na drzwi i lodówkę, koperta wraz z kwestionariuszem do wypełnienia możliwy będzie na specjalnie przygotowanym stoisku na parterze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w godz. 9- 14.

 

Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami będzie przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

– Długoletnie doświadczenie i potencjał naszej instytucji, która współpracuje ze środowiskiem instytucji pozarządowych między innymi poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, w którym to skupione jest kilkanaście podmiotów, a także współpraca z ostrowieckimi Klubami Seniora, daje nam pewność, że akcja ta zostanie przeprowadzona w sposób profesjonalny i dotrze do osób najbardziej zainteresowanych, czyli starszych, przewlekle chorych, samotnych itp.   – mówi Agnieszka Rogalińska, prezes.

W pierwszym etapie akcji przygotowanych zostało 1000 pakietów.

Osoby pobierające pakiety proszone są o zabranie ze sobą własnego dowodu osobistego lub dowodu osoby, dla której chcemy pobrać kartę.