Konkursy MON: Realizacja zadań publicznych

filesMinister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Oferty należy składać do 18 listopada 2016 r.

Ogłoszone konkursy:

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej