Miesiąc: Listopad 2016

30.11.2016

Agencja Rozwoju Lokalnego, prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na warsztaty dla organizacji pozarządowych!

2 grudnia 2016r., w godz. 10.00-16.30 w Wojewódzkim Dom Kultury w Kielcach przy ul. Ściegiennego 2 (sala gabinetowa) odbędą się bezpłatne warsztaty pt. „Projekty edukacyjne i budowanie partnerstwa projektowego”. Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia: • Co nowego w funduszach czyli… kluczowe informacje na temat funkcjonowania aktualnej perspektywy oraz programów operacyjnych  2014 -2020, wymogi konkursowe, aktualności • Możliwości sfinansowania przedsięwzięć  dot.

Czytaj dalej

28.11.2016

„Głusi nad Kamienną” z dyplomami

Uroczystym wręczeniem dyplomów zakończyła się realizacja projektu Ostrowieckiego Stowarzyszenia Głuchych „Nad Kamienną”.  OSG to jedno z „najmłodszych” stowarzyszeń spośród działających w prowadzonym przez Agencję Rozwoju Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej. Jak na zaledwie półtoraroczny okres działalności, OSG może pochwalić się dużymi sukcesami. Zaliczyć można do nich organizację licznych imprez integracyjnych dla osób niesłyszących, warsztatów języka migowego dla przedstawicieli instytucji publicznych oraz realizację pierwszego

Czytaj dalej

24.11.2016

Lekcja o Funduszach Europejskich

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w kolejnej edycji „Lekcji o Funduszach Europejskich” Już po raz czwarty w Polsce Wschodniej odbędzie się akcja edukacyjna pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich”. Tym razem w przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych. Hasłem przewodnim tej edycji jest „Przedsiębiorczość”. Podczas  45-minutowych zajęć młodzież dowie się między innymi, w jaki sposób Fundusze Europejskie

Czytaj dalej

24.11.2016

Regionalne Targi Ekonomii Społecznej

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na Regionalne Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. Targi odbędą  się w Filharmonii Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce. Ich celem jest promowanie idei ekonomii społecznej, oraz dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w tym  obszarze. Ideą

Czytaj dalej

24.11.2016

Konkurs UOKiK: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do 13 grudnia 2016 r. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich powierzenia. Realizacja zadania pt. Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej

Czytaj dalej

24.11.2016

Konkurs MRPiPS: Maluch plus 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Maluch plus 2017”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko – jak dotychczas – do funkcjonowania miejsc (moduł 2). MALUCH plus” 2017 to program wspierający rozwój

Czytaj dalej