ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „NOWA SZANSA” !!!

fewsue

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów do udziału
w projekcie „NOWA SZANSA”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W projekcie zaplanowano m. in. pracę socjalną, indywidualne poradnictwo zawodowe
i psychospołeczne, warsztaty rozwoju zawodowego i warsztaty psychospołeczne, szkolenia zawodowe: Kucharz (2 edycje) oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ( 2 edycje) oraz staże.

Rekrutacja na pierwsze edycje szkoleń: Kucharz oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie prowadzona w dniach od 3 do 7 października 2016 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do Biura Projektu (ul. H. Sienkiewicza 70, pokój nr 15, I piętro, Ostrowiec Świętokrzyski) w celu pobrania i składania formularzy zgłoszeniowych i zapoznania się z Regulaminem projektu.

Osobom zgłaszającym się do nas z wypełnionym formularzem przypominamy o konieczności dostarczenia:
– zaświadczenia z właściwego ośrodka pomocy społecznej;
– zaświadczenia z PUP potwierdzającego fakt rejestracji jako osoba bezrobotna, z informacją
o ustalonym profilu pomocy (I lub II) (w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy).

Dodatkowe informacje w Biurze Projektu lub pod numerem telefonu: 41 200 30 14.