Agencja Rozwoju Lokalnego, prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na Forum Samorządności Szkolnej!

forum-samorzdnoci-szkolnej_3386120 października w Starachowicach odbędzie się pierwsze regionalne spotkanie osób, którym bliska jest idea samorządności szkolnej. Forum skierowane jest zarówno do młodzieży jak i pedagogów, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października. Na wydarzenie zapraszają Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Starachowic  Marek Materek oraz Szkoła Podstawowa nr 10 im. Szarych Szeregów w Starachowicach. Forum wspiera Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim.

Jak wdrożyć ideę samorządności w szkole? Na co uczniowie chcą mieć wpływ? Jak podtrzymać motywację i wspierać działanie samorządów szkolnych? Na te i wiele innych pytań będziemy wspólnie szukać odpowiedzi podczas Forum Samorządności Szkolnej. Organizatorzy liczą na spotkanie w szerokim gronie osób z całego województwa świętokrzyskiego zainteresowanych tematem.
Spotkanie poprowadzi Barbara Zamożniewicz, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Uczestnicy pracować będą nowatorską metodą Open Space, w wolnym tłumaczeniu „Otwartej Przestrzeni”, zwanej też antykonferencją, pozwalającą każdemu z uczestników zabrać głos i skupić się na tematach najbardziej dla nich interesujących. Bez przemówień i nudnych prezentacji. Każdy będzie mógł zaproponować temat do dyskusji i wybrać zagadnienie i grupę, w której będzie chciał porozmawiać. Metoda ta daje możliwość bardzo efektywnego wykorzystania swojego czasu, a także tworzy okazje do nawiązania relacji, wymiany poglądów i doświadczeń.
Czas i miejsce: 20 października w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach w godzinach 11:00 – 14:30
Dla kogo: Spotkanie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych tematem samorządności szkolnej, a szczególnie: osoby tworzące samorządy szkolne, nauczycieli i pedagogów będących opiekunami samorządów szkolnych, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze partycypacji społecznej i obywatelskiej młodzieży.
Jak się zgłosić: Osoby chętne prosimy o przesłanie maila z podaniem: imion i nazwisk uczestników, ich roli (opiekun/członek samorządu szkolnego/dyrektor/przedstawiciel ngo lub inne), nazwy instytucji, miejscowości na adres: sp10integra@wp.pl
Termin zgłoszeń: do 18 października
Informacje:
Informacji udziela Liliana Jabłko: liliana2006@wp.pl tel.606 427 690

Źródło: www.sejmik.kielce.pl