Miesiąc: Październik 2016

25.10.2016

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru do projektu: „Akcja Inkubacja”. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2016 roku w godzinach od 11.00 do 13.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70, sala nr 19 (I piętro). Wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez wysłanie e-maila na

Czytaj dalej

25.10.2016

„NOWA SZANSA” dla bezrobotnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „NOWA SZANSA”, skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia, które korzystają z pomocy społecznej w gminach: Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W okresie od

Czytaj dalej

25.10.2016

Kompetencje kluczem do kariery

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od 1 września 2016 roku realizuje projekt pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” w ramach Działania 8.5  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj dalej

14.10.2016

Warsztaty kompetencji psychospołecznych i doradztwo zawodowe dla młodzieży

Rozwija się dobra współpraca Agencji Rozwoju Lokalnego ze szkołami w Ostrowcu Świętokrzyskim. Coraz więcej placówek zgłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie przez specjalistów ARL zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych dla swoich uczniów i uczennic. Od września 2016 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywają

Czytaj dalej

12.10.2016

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe z województwa świętokrzyskiego  do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia

Czytaj dalej

12.10.2016

Warsztaty na temat agresji i przemocy

Przemoc i agresja stanowią poważny problem cywilizacyjny. Dotyka on dzieci i młodzież w szkołach, jest obecny w pracy, w domu, na ulicy. Posiada różne formy: psychiczną, fizyczną, słowną. Niesie ze sobą różnorakie skutki, a jego przyczyny wynikają z różnych źródeł. O tym wszystkim można było dowiedzieć się 7 października w piątek, podczas zorganizowanych przez Agencję

Czytaj dalej