X Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

herb-kolor_33331Pod hasłem „Ewolucja III Sektora – prawo, ekonomizacja, strategia”, 5 października w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się X Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski.
Tegoroczny Kongres organizowany we współpracy ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Świętokrzyską Siecią Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA odbędzie się pod hasłem: „Ewolucja III Sektora – prawo, ekonomizacja, strategia”.
Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy, sprzyjającej pracy stowarzyszeń oraz nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem województwa.
Więcej informacji pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/item/51705-x-kongres-stowarzyszen-wojewodztwa-swietokrzyskiego

program-kongrsu-stowarzyszen