Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

files
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 10 października 2016 r.
Ogłoszone konkursy:

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 22/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze
Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 21/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Miejsce kaźni polskich patriotów – Strzelecka 8

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 20/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Inscenizacja historyczna 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy 1 grudnia 1916 r.

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 19/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Rotmistrz Witold Pilecki Żołnierz – Bohater – Patriota

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 18/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Zorganizowanie obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pn. „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”

Źródło: www.ngo.pl

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 10 października 2016 r.
Ogłoszone konkursy:

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 22/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze
Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 21/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Miejsce kaźni polskich patriotów – Strzelecka 8

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 20/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Inscenizacja historyczna 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy 1 grudnia 1916 r.

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 19/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Rotmistrz Witold Pilecki Żołnierz – Bohater – Patriota

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 18/2016/OWzS
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Zorganizowanie obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pn. „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”

Źródło: www.ngo.pl