Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

horyzontAgencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza przedstawicieli NGO z województwa świętokrzyskiego na dwudniowe bezpłatne szkolenie pn. „Zarządzanie finansami jako kluczowa kompetencja podejmowania decyzji w organizacjach pozarządowych”. Organizatorem szkolenia jest Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT”, a poprowadzi je Pani Karolina Cyran Juraszek, związana z sektorem pozarządowym od 20 lat. Szkolenie odbędzie się w dniach 7/8.10.2016 r. w Suchedniowie.

Zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: biuro@federacjahoryzont.pl lub fax (41) 252 72 33 do dn. 30.09.2016r.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydować w pierwszej kolejności członkostwo organizacji w Federacji „Horyzont”, udział w badaniu ankietowym NGO (przeprowadzonym w lipcu i sierpniu 2016r.) oraz kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w szkoleniu będzie jednocześnie brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wizytę studyjną zaplanowaną przez Federację „Horyzont” na miesiąc listopad 2016r. Formularz zgłoszeniowy i program szkolenia do pobrania na stronie

Zaproszenie na szkolenie „Zarządzanie finansami jako kluczowa kompetencja podejmowania decyzji w organizacjach pozarządowych”