Promocja Punktów Konsultacyjnych

Od września ponownie w ostrowieckich gimnazjach ruszyły Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., a finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r.
W punktach świadczymy pomoc psychologiczną i terapeutyczną w rozwiązywaniu problemów osobistych, szkolnych
i relacyjnych- mówi koordynująca działania wszystkich punktów Katarzyna Sobczyk z ARL. Ofertę kierujemy do uczniów , ich rodziców i opiekunów. Chcemy by ta bezpłatna pomoc mogła dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych.
W związku z tym w ostatnim tygodniu prowadzona była kampania promująca ofertę Punktów konsultacyjnych. Dobrą okazją do promowania inicjatywy były różnorakie imprezy.
W piątek 2 września Punkty Konsultacyjne promowane były podczas II Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkół nr 2. Podczas imprezy rozdawane były ulotki promocyjne, odbywano rozmowy z dziećmi oraz dorosłymi na temat uzależnień, nałogów
i sposobów uniknięcia niebezpiecznych pokus. Osoby, które sygnalizowały jakieś problemy – czy to wśród swoich znajomych czy w rodzinie mogły umówić się na pierwszą konsultację .

Z młodzieżą z PG 5 spotkaliśmy się 7 września. Wspólnie z psychologiem Bożeną Semeniuk i pedagogiem Ewa Gawron przedstawiłyśmy zasady działania Punktu, terminy, możliwości zapisania się. Każdy uczeń otrzymał ulotkę z pełną informacją- podkreśla K. Sobczyk. W punkcie będzie świadczone poradnictwo terapeutyczne i psychologiczne. Dla szkoły mamy także ofertę doradztwa zawodowego, która także sfinansowana jest z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Podobne spotkania planowane są w najbliższym tygodniu w PG1 i w PG3.

Kolejną świetną okazją do promowania Punktów Konsultacyjnych była zorganizowana w sobotę – 10 września –  impreza pod hasłem „Stop dopalaczom!”, której organizatorem było Miejskie Centrum Kultury, a honorowy patronat objął Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.
Celem festynu była przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, a zwłaszcza realizowanie się poprzez swoje pasje, zainteresowania oraz szukanie sposobów na spożytkowanie swojej energii i kreatywności. Stoisko Punktów Konsultacyjnych – wspólne z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – włączyło się w ta akcję. Współpracujący z ostrowieckim Punktem Konsultacyjnym terapeuta – Łukasz Niewczas ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
w Kielcach
– spotykał się z mieszkańcami miasta obecnymi na imprezie i w krótkiej rozmowie informował o punkcie, zapraszał na spotkania informacyjno-edukacyjne w temacie profilaktyki i problematyki uzależnień, w sytuacji trudności , wątpliwości namawiał do kontaktu z terapeutami Punktu. O niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniami mieszkańcy mogli dowiedzieć się z krótkich prezentacji wyświetlanych na telebimie przez organizatorów. Wśród prezentujących była koordynator Punktów Konsultacyjnych – Katarzyna Sobczyk, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, na okoliczności sięgania po narkotyki, dopalacze, inne substancje psychoaktywne i możliwe przyczyny. Zachęcała do pracy nad komunikacją i budowaniem zaufania w relacjach dziecko –rodzice. To jeden
z najważniejszych czynników chroniących. Łatwiej przecież zapobiegać niż leczyć.
Punktem kulminacyjnym imprezy był swoisty apel „antynarkotykowy i antydopalaczowy”, który wygłosił do zebranych lider kultowej kapeli TSA – Marek Piekarczyk, uświadamiając czym są alkohol, narkotyki i wszelkie inne używki i jakie są konsekwencje ich używania. Podsumował swój występ stwierdzeniem, iż „dzięki” narkotykom i alkoholowi wielu jego przyjaciół i kolegów muzyków i artystów już nie żyje, choć mogli jeszcze wiele osiągnąć i wiele nowych piosenek nagrać. I to powinno najbardziej młodym ludziom uświadomić do czego prowadzą używki i jak łatwo zmarnować swoje życie. Zaapelował też do rodziców, aby więcej czasu poświęcali swoim dzieciom, aby pozwalali im rozwijać własne talenty i aby nie narzucali swoim dzieciom jakie mają być, co umieć i zmuszać ich do wykonywania rzeczy, które w ogóle ich nie interesują. Jak słusznie zauważył – brak możliwości sprostania wygórowanym wymaganiom rodziców często prowadzi dzieci i młodzież do narkotyków i alkoholu zamiast do sukcesów.

 

Poniżej krótkie relacje filmowe z imprezy „Stop dopalaczom”, które ukazały się w „Telefaktach” Telewizji „Lokalna24”
w Ostrowcu Świętokrzyskim 12 i 13 września.

Relacja z imprezy „Stop dopalaczom” – Lokalna24

Impreza „Stop dopalaczom” – Łukasz Niewczas terapeuta PK – Lokalna24