Został wydłużony termin naboru Działanie 3.2

Został wydłużony termin naboru Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach  do 10.10.2016 .  We wspomnianym naborze finansowane będą projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw polegające m.in. na zakupie energooszczędnej linii technologicznej, dociepleniu budynku, modernizacji systemów grzewczych.  W ramach naboru maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł. Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.