Konferencja w CKU.

Katarzyna Sobczyk i Anna Dymanowska – przedstawicielki Agencji Rozwoju Lokalnego, wzięły udział w konferencji zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie pod hasłem: ”Skuteczne poradnictwo i doradztwo zawodowe w edukacji”, którą gminna placówka zorganizowała we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości było merytoryczne i wywołało wśród zebranych ożywioną dyskusję.
Wnioski płynące z konferencji to przede wszystkim konkluzja, że proces doradczy trzeba zacząć jak najwcześniej, by świadomość znaczenia oraz korzyści z przemyślanych wyborów edukacyjnych i zawodowych dla całości życia towarzyszyła każdemu przez cały okres jego życia i na różnych jego etapach. System doradztwa zawodowego w szkołach powinien dać uczniom wiedzę i praktyczne umiejętności oceny własnego potencjału oraz możliwość uświadomienia sobie konsekwencji dokonywanych wyborów edukacyjnych, potem zawodowych. Błędy na etapie wyboru szkoły, studiów, a potem zawodu, to strata czasu, energii i często powód problemów wielu osób. Warto pamiętać, iż w pracy spędzamy znaczną część życia. Zadbajmy o jego jakość. Wybierajmy zgodnie z zainteresowaniami, umiejętnościami i predyspozycjami. Szukajmy wsparcia u odpowiednio przygotowanych specjalistów – doradców zawodowych. Świadome decyzje edukacyjne i zawodowe zwiększają szansę na podjęcie dającej zadowolenie i satysfakcjonującej pracy.