Pierwsza pomoc dla seniora

sl275962Pod koniec sierpniaCentrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 odbyły się dwa spotkania z seniorami „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. Wzięło w nich udział po kilkadziesiąt osób.

Podczas spotkań omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy, między innymi postępowanie w przypadku zasłabnięcia, omdlenia, zadławienia, problemu z sercem. Zaprezentowane zostały także sposoby ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a także wykonywanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

Celem zadania „Strefa Seniora” jest tworzenie warunków do aktywizacji osób w podeszłym wieku i integracji międzypokoleniowej w Ostrowcu Św., głównie skutkujące nawiązaniem więzi wewnątrz i międzypokoleniowej. Zadanie realizowane jest w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2016 r.