Konkurs plastyczny „Moje marzenia”

logo_cwise

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje marzenia”.  Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek działających w obszarze włączenia społecznego, w tym warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń itp.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie talentów plastycznych osób ze sfery integracji społecznej, która jest jednym z obszarów wspieranych przez  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Ważnym aspektem konkursu jest także pokazanie szerokiemu gronu odbiorców efektów pracy świętokrzyskich instytucji, które  na co dzień pracują w dziedzinie włączenia społecznego.

Do konkursu można zgłaszać prace w trzech kategoriach: „Malarstwo i witraż”, „Rysunek i grafika” oraz „Inne formy artystyczne”.  W obrazach, rysunkach, rzeźbach i innych nadesłanych dziełach można ująć dowolne tematy, ukazujące w formie artystycznej marzenia Autorów.

Prace konkursowe prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście do dnia 31.10.2016 r. na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w kopertach (opakowaniach) z dopiskiem: „Moje Marzenia”. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu br.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 041 349 89 23.

Regulamin konkursu „Moje marzenia” pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/51321-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-plastycznym-dla-podopiecznych-placowek-z-obszaru-wlaczenia-spolecznego

Źródło: www.sejmik.kielce.pl