Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził procedury realizacji „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”. Wnioski należy składać do 16 sierpnia 2016 r.

Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach Modułu I oraz Modułu II „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” przyjmowane będą od 25 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. z okresem kwalifikowalności wydatków od 25 lipca 2016 do 31 grudnia 2016 r.

Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące programu jak również druk wniosku dostępne są w zakładce dotyczącej programu.

Źródło: www.ngo.pl