Dzwonek na obiad. Stypendium dla rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę

(PAP) Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w akcję dożywania dzieci w szkołach. Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad” fundacji „Być Bardziej”. Zgłoszenia do programu można składać do 20 września.

O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę.

Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/.

Zgłoszenia do programu na rok szkolny 2016/2017 można składać do 20 września. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń.

Do tej pory w ramach akcji wspartych zostało już prawie 500 uczniów.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich.

Więcej informacji na temat inicjatywy „Dzwonek na obiad” www.dzwoneknaobiad.pl.

Źródło: www.ngo.pl