NESsT: 25 000 USD na rozwój przedsiębiorstwa społecznego!

NESsT zaprasza przedsiębiorstwa społeczne, które przygotowują osoby młode i kobiety do pracy w branży BPO/IT do aplikowania. Wybrane z nich otrzymają wsparcie doradcze i mentoringowe ekspertów NESsT oraz po 25 000 dolarów na rozwój biznesu społecznego. Dowiedz się więcej: http://www.nesst.org/polska/aplikuj/

W Polsce sektor usług wspólnych dla biznesu i usług informatycznych generuje 20 tysięcy nowych miejsc pracy rocznie. Dynamiczny rozwój tej branży stanowi szansę dla młodych osób i kobiet na zdobycie stabilnego zatrudnienia. Wyzwaniem jest jednak szybkie i skuteczne przygotowanie kandydatów do podjęcia pracy w sektorze BPO/IT, czego dokonać mogą przedsiębiorstwa społeczne, we współpracy z instytucjami publicznymi i korporacjami.

Celem inicjatywy NESsT Empowers jest identyfikacja i wsparcie przedsiębiorstw społecznych, oferujących osobom młodym i kobietom szkolenia, staże oraz możliwości zatrudnienia w sektorze BPO/IT. NESsT otwiera nabór aplikacji przedsiębiorstw społecznych, które zwiększają dostęp do rynku pracy dla osób młodych i kobiet w Polsce.

Kogo zapraszamy do aplikowania?

NESsT jest zainteresowany współpracą z firmami i organizacjami prowadzącymi działalność biznesową w dowolnej formie prawnej. Zachęcamy do aplikowania przedsiębiorstwa społeczne, gotowe aktywnie uczestniczyć w procesie wyboru oraz spełniające następujące kryteria:
• Preferowany etap rozwoju: walidacja (prowadzona jest sprzedaż, jednak przedsiębiorstwo nie osiągnęło stabilności finansowej) lub przygotowanie do wzrostu (przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż i jest gotowe do skalowania).
• Lokalizacja: Polska, ze wskazaniem na województwo mazowieckie.
• Model biznesowy: Przedsiębiorstwo korzysta z narzędzi rynkowych w celu zwiększenia dostępu do miejsc pracy w sektorze BPO/IT. • Oferta: Szkolenia lub staże nastawione na uzupełnianie kwalifikacji zawodowych pożądanych w branży BPO/IT.
• Grupa docelowa przedsiębiorstwa społecznego: Osoby młode (do 30 roku życia) i kobiety

Harmonogram

30 CZERWCA – 31 SIERPNIA Nabór aplikacji przedsiębiorstw – termin może być skrócony lub wydłużony w zależności od liczby i jakości zgłoszeń.

DO 31 SIERPNIA Wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach, w celu doprecyzowania informacji na temat biznesu i przygotowania dokumentów inwestycyjnych.

WRZESIEŃ Decyzja Komitetu Inwestycyjnego w sprawie wybranych aplikacji.

Co oferujemy?

Wybrane przedsiębiorstwa społeczne zaproszone zostaną do portfolio NESsT i otrzymają dofinansowanie, po 25 000 dolarów na rozwój biznesu, a także szkolenia i doradztwo, między innymi w zakresie dopracowania biznesplanu. Wsparcie przedsiębiorstw na drodze do osiągnięcia stabilnej sytuacji finansowej, realizowane będzie przez zespół NESsT oraz Sieć Doradców Biznesowych NESsT, świadczących mentoring na zasadzie pro-bono.

Dowiedz się więcej i przejdź do formularza aplikacyjnego:

Dołącz do portfolio

Źródło: www.ngo.pl