Konferencja – pomoc finansowa dla przedsiębiorców

Staraniem Agencji Rozwoju Lokalnego w dniu 6 lipca 2016 roku odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca, konferencja, której głównym tematem były możliwości uzyskania pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w planach rozwoju inwestycyjnego swoich firm, zakładających poprawę efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Główna sala  konferencyjna Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Sandomierskiej zgromadziła kilkunastu przedsiębiorców pragnących pozyskać informacje o zasadach aplikowania o środki unijne w ramach działania dedykowanego dla MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 3.2. Nabór wniosków do tego działania rozpoczął się 16 czerwca i potrwa jeszcze do 9 września 2016 roku Współorganizatorami obok ARL był oddział banku PeKaO z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz współpracująca z Agencją firma konsultingowa z Nałęczowa Ascend Consulting. Zaproszeni zostali także eksperci w dziedzinie zastosowań nowych rozwiązań termo-modernizacyjnych i przeprowadzania, niezbędnych w procesie aplikowania o dotacje, audytów energetycznych. Wymogi i uwarunkowania techniczne w tym zakresie szeroko omówił pan Marcin Domińczak  z Kielc, inżynier specjalista w dziedzinie budownictwa i zagadnień efektywnego wykorzystania energii. Zaproszeni eksperci podzielili się  swoim uwagami i radami dotyczącym ścieżki ubiegania się o dotacje unijne. Prezes firmy Ascend Consulting pan Bartosz Kowalik omówił zasady funkcjonowania i wymogi jakimi obarczone jest aplikowanie o środki z RPO 3.2. Wystąpienie pana prezesa poparte było bardzo sugestywną prezentacją multimedialną oraz było mocno zakorzenione w doświadczeniu pozyskanym przy opracowywaniu wniosków do regionalnych programów operacyjnych realizowanych już w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 w województwach lubelskim, podkarpackim i oczywiście świętokrzyskim. W trakcie obrad wystąpiła  dyrektor oddziału banku PeKaO z Ostrowca pani Maria Chmielewska, zapoznając uczestników z możliwościami uzyskiwania promes kredytowych stanowiących zabezpieczenie umów o dotację, jak również
z szeregiem innych propozycji kierowanych ze strony banku do przedsiębiorców, jak np. preferencyjne, nisko oprocentowane kredyty inwestycyjne i obrotowe w ramach linii „euro kredyt”. Wiele istotnych informacji w trakcie obrad wniósł przedstawiciel sfery nauki, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego pan dr inż. Paweł Skalski. Pan doktor jest pracownikiem Wydziału Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Mówił o rozwiązaniach naukowo badawczych, jakie mogą być wykorzystane  w rozwoju inwestycyjnym przedsiębiorstw, i które wcale nie są zamknięte przed przedsiębiorcami sektora MŚP, także tych mikro.
Prowadzący obrady przedstawiciel Agencji Rozwoju Lokalnego  Janusz Nowak, zaoferował uczestnikom, wzorem dotychczasowej praktyki, pomoc w formie konsultacji indywidualnych przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych i biznesplanów. Konferencję zakończyły indywidualne rozmowy z ekspertami.
Uczestniczący w konferencji – szkoleniu przedsiębiorcy wysoko ocenili poziom merytoryczny wystąpień oraz przydatność uzyskanej wiedzy. Wyrazić można jedynie żal, że tyko kilkunastu przedsiębiorców skorzystało z możliwości pozyskania informacji, tak ważnych w procesie rozwoju i możliwościach jego finansowania.
Była to czwarta konferencja zorganizowana przez Agencję Rozwoju Lokalnego w tym roku, poświęcona problematyce pozyskiwania środków finansowych ze źródeł unijnych, i jak zapowiada kierownictwo ARL, będą organizowane kolejne spotkania z przedsiębiorcami niosące wiedzę o środkach unijnych, innowacjach i wdrażaniu prac badawczo – rozwojowych, nie tylko w ramach projektów regionalnych, ale także i krajowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.