EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Agencja Rozwoju Lokalnego i Ascend Consulting
zapraszają
Przedsiębiorców MŚP
na bezpłatną konferencję/szkolenie  ph.:
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Konferencja odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
PROGRAM: