Konferencja dla organizacji pozarządowych w Centrum Aktywności Obywatelskiej

3 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 odbędzie się konferencja w ramach projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”, realizowanego przez Federację Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT” Pozarządowych.

Spotkanie dotyczyć będzie m. in. zmian prawnych dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń obowiązujących od 20 maja 2016 r. a także możliwości pozyskania dofinansowania na realizację inicjatyw organizacji pozarządowych. Projekt jest dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia na konferencję