Przedsiębiorco!

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, które jest jednym z elementów działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Planie inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planie Junckera) wśród polskich przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja br. w godzinach 12:00-14:30 w budynku Ministerstwa Rozwoju.

Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione możliwości w zakresie przygotowania i finansowania projektów inwestycyjnych wynikające z takich instrumentów jak:

•          Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS),

•          Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI),

•          Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

Podczas spotkania przedstawiciele Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju zaprezentują zasady działania powyższych instrumentów. Warto nadmienić, że w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy przedsiębiorstwa mogą otrzymać zwrotne finansowanie w postaci kredytu i gwarancji na realizację inwestycji o podniesionym stopniu ryzyka.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu uprzejmie proszę kierować na adres poczty elektronicznej planinwestycyjny@mr.gov.pl w terminie do dnia 11 maja br. O wzięciu udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w momencie zapełnienia listy uczestników, rejestracja na spotkanie zostanie zakończona.

Szczegółowe informacje odnośnie Planu Junckera zostały opublikowane na stronie Ministerstwa w zakładce: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/.

Zapraszamy polskich przedsiębiorców do korzystania z instrumentów wsparcia dostępnych w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy.