Konferencja dotycząca funduszy unijnych

Staraniem Agencji Rozwoju Lokalnego w dniu 6 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja, której głównym tematem były możliwości uzyskania pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w planach rozwoju inwestycyjnego swoich firm.

Główna sala  konferencyjna Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Sandomierskiej zgromadziła kilkunastu przedsiębiorców pragnących pozyskać informacje o zasadach aplikowania o środki unijne w ramach działania dedykowanego dla MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.5. Współorganizatorami obok ARL był oddział banku PeKaO z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz współpracująca z Agencją firma konsultingowa z Nałęczowa Ascend Consulting. Zaproszeni zostali także eksperci w dziadzinie przedsiębiorczości, panowie Marek Nowak prezes spółki ZUO Janik oraz Marcin Marzec radny Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W trakcie obrad wystąpiła  dyrektor oddziału banku PeKaO z Ostrowca pani Maria Chmielewska zapoznając uczestników z możliwościami uzyskiwania promes kredytowych stanowiących zabezpieczenie umów o dotację, jak również o szeregiem innych propozycji kierowanych ze strony banku do przedsiębiorców. Zaproszeni eksperci podzielili się  swoim uwagami i radami dotyczącym ścieżki ubiegania się o dotacje unijne. Prezes firmy Ascend Consulting pan Bartosz Kowalik omówił zasady funkcjonowania i wymogi jakimi obarczone jest aplikowanie o środki z RPO 2.5, działania, na które nabór w województwie świętokrzyskim rozpoczął się 29 marca i trwać będzie do 29 kwietnia 2016 roku. Wytapianie pana prezesa poparte było bardzo sugestywną prezentacją multimedialną oraz zakorzenione w doświadczeniu pozyskanym przy opracowywaniu wniosków do podobnego konkursu jaki właśnie zakończył się w województwie podkarpackim. Prowadzący obrady przedstawiciel Agencji Rozwoju Lokalnego kolega Janusz Nowak zaoferował uczestnikom, wzorem dotychczasowej praktyki, pomoc w formie konsultacji indywidualnych przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych i biznesplanów. Konferencję zakończyły indywidualne rozmowy z ekspertami. Była to już druga konferencja zorganizowana w ARL, przybliżająca szanse korzystania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 -2020.