Zapraszamy na kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego

Agencja Rozwoju Lokalnego przy współpracy ze Staropolską Izbą Przemysłowo- Handlową organizuje bezpłatny kurs z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excell.

40- godzinny kurs przeznaczony dla sektora MSP zaplanowany jest na miesiąc kwiecień. Planujemy stworzyć małe, maksymalnie 12 osobowe grupy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego do codziennych zastosowań obliczeniowych, analizy danych, tworzenia zestawień wyników oraz prezentowania tych zestawień w formie graficznej.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu nabędą Państwo praktyczną umiejętność sprawnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, zwiększą wydajność i przyspieszą realizację codziennych zadań.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
– doświadczonych trenerów – praktyków,
– profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową,
– materiały dydaktyczne wraz z profesjonalnym podręcznikiem,
– egzamin wraz z certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje,
– opiekę organizatora.

Udział w kursie kończy się egzaminem, a na podstawie jego pozytywnego wyniku uczestnik kursu otrzymuje Certyfikat MOS – Microsoft Office Specialist.

Szkolenie jest nieodpłatne i stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do zapisów, których można dokonywać pod nr tel. 41 248 03 70 lub osobiście w pok. nr 8 w Centrum Biurowo- Konferencyjnym.