Nowa jakość organizacji pozarządowych

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” zaprasza na szkolenie „Nowa jakość organizacji pozarządowych, szansą na przyspieszenie rozwoju lokalnego i regionalnego  – szkolenie podstawowe dla organizacji pozarządowych regionu świętokrzyskiego”, które rozpocznie się w środę4 marca, o godz. 15.00, w sali nr 120 (I piętro) w Centrum Biurowo- Konferencyjnym. 

Spotkanie będzie zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu woj. świętokrzyskiego, które posiadają wpis do KRS.

Tematyka:
* Standardy w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych.
* Rola i miejsce organizacji pozarządowych w budowaniu współczesnej rzeczywistości.
* Trzeci sektor w Polsce i UE.
* Razem, czy osobno – czyli rozważania o współpracy dla zwiększenia efektywności działań
* Czym jest Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT” i czy warto ją budować?
* Czego potrzebują nasze organizacje pozarządowe do sprawnego i efektywnego funkcjonowania – targowisko potrzeb.

Termin i miejsce realizacji:
• 04.03.2015r., godz. 15:00 – 20:00 – Ostrowiec Świętokrzyski (Centrum Biurowo- Konferencyjne)
– sale 120 I piętro, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W ramach szkolenia organizator zapewnia bezpłatnie:
– materiały dydaktyczne na zajęcia,
– catering,
– certyfikat ukończenia.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są telefonicznie lub e-mailowo (dane kontaktowe poniżej), albo za pomocą formularza on-line na stronie internetowej www.federacjahoryzont.pl.

Osoba do kontaktu: Łukasz Boduszek, tel. 668 019 303, e-mail: l.boduszek@opiwpr.org.pl