Szkolenie z zakresu stosowania innowacyjnych

W dniach 14-15 lutego 2015 r. w Kielcach odbyło się szkolenie z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi diagnostycznych  służących procesowi bilansowania kompetencji, predyspozycjii zainteresowań zawodowych gł. osób dorosłych.  Zostało ono zorganizowane przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. 

W szkoleniu wzięli udział  doradcy zawodowi zrzeszeni w Świętokrzyskim Forum Doradztwa Kariery (ŚFDK), uzyskując uprawnienia do stosowania w/w narzędzi. Szkolenie realizowane było w ramach projektu NCA- NW COMPETENCE AND ABILITY- NARZĘDZIA I METARIAŁY METODYCZNE DO BADANIA KOMPETENCJI  I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH. Celem projektu było poszerzenie oferty narzędzi, które obecnie funkcjonują w przestrzeni doradztwa zawodowego.  Zdaniem Agnieszki Budek stale zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza wymaga aktualizowania narzędzi pracy doradców zawodowych. Narzędzia przygotowane w ramach projektu NCA dedykowane są głównie  osobom dorosłym, ale jak zauważa Katarzyna Sobczyk,  filmy zawodoznawcze, ciekawie zrobione i aktualne, są do wykorzystania w pracy z młodzieżą.