Chcą wystartować

Blisko 30 osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej wzięło udział w zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Lokalnego spotkaniu informacyjnym „Start z Agencją”, które odbyło się na terenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej w środę 18 lutego. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały wszystkie kwestie związane z prowadzeniem własnej firmy.

Szczegółowo omówiony został składany w Urzędzie Miasta wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także zasady rozliczania z Urzędem Skarbowym oraz opłacania składek ZUS. Przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy wyczerpująco omówiła zasady przyznawania dotacji na założenie firmy. Okazuje się, że zainteresowanie założeniem własnego biznesu wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego jest bardzo duże, bowiem frekwencja dopisała i na sali znajdowało się blisko 30 osób.