Warsztaty Horyzont 2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców organizowane w ramach unijnego projektu SIforAGE, które odbędą się 3 marca 2015 r. w Krakowie, w budynku Urzędu Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych. Warsztaty będą dotyczyć różnych sposobów finansowania biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy Komisji Europejskiej dla badań i innowacji pn. Horyzont 2020. 

W ramach tej inicjatywy funkcjonuje odrębny instrument finansowy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który przeznacza od 50 000 euro do 3 000 000 euro dla każdego z jego beneficjentów.
Warsztat będzie prowadzony przez pracownika duńskiej firmy InvestorNet-Gate2Growth, partnera projektu SIforAGE. Pracownicy firmy mogą pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem  w zakresie programu Horizon 2020, nabytym między innymi w trakcie prac Grup Doradczych z ramienia Komisji Europejskiej nad wytycznymi inicjatywy Horyzont 2020 i kryteriami oceny aplikacji konkursowych w tym programie.

Przewidywany czas trwania warsztatu to 4-5 godzin. Warsztat rozpocznie się ok. godz. 9:00, a jego program dostosowany będzie do grupy uczestników. Szczegółowa agenda zostanie rozesłana do osób zapisanych na szkolenie. Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy szkolenia zapewniają posiłki w trakcie jego trwania (przerwa kawowa, lunch).

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia drogą mailową pod adresem: joanna.majdecka@um.krakow.pl do dnia 27 lutego 2015 r.

Więcej informacji na stronie: www.siforage.eu