Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2020

Ostrowiec Świętokrzyski, 21 stycznia 2020 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
Zakup biurek, krzeseł i szafek na potrzeby projektu:
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zaproszenie do składania ofert

Ostrowiec Świętokrzyski, 10 stycznia 2020 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

INFORMACJA O WYNIKACH na ZADANIE 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
i UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 14.

Informacja o wynikach postępowania


Zamówienia publiczne 2019

Więcej....

Zamówienia publiczne 2018

Więcej....

Zamówienia publiczne 2017

Więcej....

Zamówienia publiczne 2016

Więcej....