Strefa Seniora

Zapraszamy wszystkie organizacje i kluby seniora z terenu naszego miasta do przesyłania informacji na temat działań realizowanych dla seniorów oraz przez samych seniorów. W tej zakładce będzie można dowiedzieć się o kolejnych przedsięwzięciach, projektach czy zadaniach. Dzięki informacjom tu zamieszczonym osoby starsze zarówno z Ostrowca Świętokrzyskiego jak i gmin ościennych będą mogły zorientować się i skorzystać z przygotowanej oferty.


Apel świętokrzyskiej policji! Uwaga na oszustów!

Sytuacja pandemiczna nadal sprzyja różnej maści oszustom, którzy starając się wykorzystać specyficzne okoliczności poszukują kolejnych okazji do oszustw i wyłudzeń. Szczególną grupą narażoną na tego typu sytuacje są seniorzy. Świętokrzyska Komenda Policji zwraca się ze szczególnym apelem zarówno do seniorów jak również osób i instytucji opiekujących się osobami starszymi o zachowanie ostrożności oraz aktywne reagowanie na próby wyłudzeń i kradzieży.

Poniżej zamieszczamy apel Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach. Prosimy o zapoznanie się z nim, stosowanie się do zamieszczonym w nim uwag oraz o zachowanie czujności w relacjach z osobami nieznajomymi oraz o kontakt z policją w przypadku wykrycia i zdemaskowania oszustów.


14. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”

Ruszyła rekrutacja do 14. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy poszukują osób w wieku 60+, które chcą wyjść naprzeciw aktualnym wyzwaniom, pokonywać skutki izolacji i realizować działania wzmacniające więzi społeczne.

Aby zgłosić się do XIV edycji Konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który jest dostępny na stronie: www.seniorzywakcji.pl. Składanie listów intencyjnych trwa do 22 marca 2021 roku.

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz tandemów międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności, jednocześnie chciałyby zaangażować się na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną mieszkańców.

Cele Konkursu „Seniorzy w akcji”

 • zaangażowanie i wzmocnienie potencjału osób starszych w działaniach na rzecz swojego otoczenia,
 • wzmacnianie uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności,
 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • włączanie osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną,
 • promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych.

Wsparcie realizowane jest poprzez takie działania jak:

 • konsultacje i pomoc w dopracowaniu pomysłów zgłoszonych do Konkursu (czyli tzw. inkubatora projektów), 
 • warsztaty wzmacniające kompetencje osób realizujących projekt
 • wsparcie merytoryczne i konsultacje z tutorem oraz zespołem Konkursu, na wszystkich etapach realizacji projektów,
 • wsparcie finansowe: dotacje (w wysokości do 15 tys. złotych) na realizację projektów dopracowanych w ramach inkubatora oraz poprzez finansowanie udziału w warsztatach, wsparcie profesjonalnych tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych, wsparcia animatorów kultury z Sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu dla uczestników projektu, wsparcie prowadzonych działań lub ewaluacja).

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech poniższych obszarów:

 1. Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
  • promujące postawy i wartości obywatelskie,
  • wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie,
  • na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych i ponadlokalnych problemów,
  • włączające osoby starsze do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • na rzecz reprezentowania interesów i potrzeb osób starszych, tworzenia przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych.
 2. Działania edukacyjne i kulturalne
  • o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie angażujące osoby starsze.
 3. Działania na rzecz środowiska
  • propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia człowieka/społeczności lokalnej z jego naturalnym środowiskiem przyrodniczym,
  • podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
 4. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym
  • propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie osób starszych, a także wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Konkursu – SENIORZY_W_AKCJI. Tam również dostępne są dokumenty projektu: regulamin, harmonogram, formularz zgłoszeniowy

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Program „Wesprzyj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski informuje, iż od dnia 23 października 2020 r., do dnia 31 grudnia 2020 r. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki) do domu samotnych seniorów powyżej 70 r.ż., którzy ograniczyli wychodzenie na zewnątrz, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Pomoc w dostarczeniu zakupów jest nieodpłatna. Za zakupy płaci Senior.

Apelujemy! Jeśli znacie Państwo osoby starsze, przede wszystkim samotne, po 70 r.ż., które zdecydowały się zostać w domu, z powodu epidemii a nie ma kto im wykonać i dostarczyć zakupów, proszę przekazać kontakt.

Senior musi zadzwonić na infolinie 22 505 11 11 lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 41 276-76- 42. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z Seniorem telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 i ustalą szczegóły dostarczenia zakupów.

Uwaga! Szczególnie ważne dla nas jest bezpieczeństwo, stąd podczas pierwszego kontaktu telefonicznego z Seniorem, w celu weryfikacji zgłoszenia, pracownik ośrodka pomocy społecznej podaje datę, godzinę, jak i dane osoby, która zgłosi się do domu Seniora w celu wykonania zakupów.


„UTW dla społeczności” – projekt dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku –

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy trwają do 8 listopada.

Projekt „UTW dla społeczności” kierowany jest do uniwersytetów trzeciego wieku, które dzięki cyklom szkoleń wzmocnią kompetencje liderskie swoich słuchaczy. Otrzymają również roczne wsparcie w budowaniu grup wolontariuszy, którzy chcą działać nie tylko na rzecz otoczenia i społeczności lokalnych, ale także na rzecz rozwoju swojego UTW.

Więcej informacji na stronie projektu (TUTAJ)


Uwaga seniorzy! MOPS apeluje!

W związku z coraz częstszymi przypadkami oszustw i kradzieży, których ofiarami padają seniorzy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje o rozwagę i ostrożność w kontakcie z osobami podającymi się za pracowników ostrowieckiego MOPS. W imieniu pracowników MOPS prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.


Projektanci dobrej starości. Nabór do projektu „Generator innowacji. Sieci wsparcia 2.0” (patronat ngo.pl)

Rusza druga edycja projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, która ma na celu wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów służących poprawie jakości życia osób po 60. roku życia i ich opiekunów. Oddolne inicjatywy poszukiwane w ramach projektu mają z założenia wpływać pozytywnie na jakość życia osób starszych w domu, pracy i lokalnej społeczności. Powinny uruchamiać sieci wsparcia oraz oferować pomoc w przygotowaniu do starości i minimalizowaniu poczucia osamotnienia.Nabór dla pomysłodawców prowadzony jest na www.sieciwsparcia.pl i trwa do 30 października 2020 roku.Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szczegóły w linku na stronie ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/projektanci-dobrej-starosci-nabor-do-projektu-generator-innowacji-sieci-wsparcia-2


Stowarzyszenie Na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN zaprasza na debatę w ramach projektu „Aktywni Seniorzy 2.0”


„Rozgość się w sieci!” – kurs on-line dla seniorów z zakresu korzystania i poruszania się w Internecie!

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursów z zakresu obsługi i bezpiecznego poruszania się w Internecie. Propozycja skierowana jest do seniorów, a kurs prowadzony jest całkowicie on-line.

Zapisy na kurs prowadzone są do 30 września 2020 r.

Bliższe szczegóły dotyczące projektu oraz samych kursów w poniższym linku.

https://wydarzenia.ngo.pl/327226-rozgosc-sie-w-sieci-jestes-u-siebie-seniorzy-w-sieci-edycja-2020-patronat-ngo-pl.html


Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. H. Sienkiewicza 70, pok. 14B, I piętro.
Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 -13.00
Od 1 czerwca 2020 po okresie hibernacji z powodu panującej pandemii wznowiliśmy nasza działalność.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy i zwiedzania Polski oraz świata.
Organizujemy wiele imprez, spotkań oraz wspólnych wycieczek.

W dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 14.00 wyjeżdżamy do Solca-Zdrój na baseny siarkowe. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc! Zapraszamy!
Kontakt, Polski Związek Emerytów i Rencistów tel. 41 242 91 30 lub 602 587 913.

W najbliższym czasie organizujemy:

 • 31 lipca 2020 r. – wyjazd na baseny siarkowe do Solca-Zdrój,
 • 21 sierpnia 2020 r. – wycieczka jednodniowa do Bochni i Wiśnicza.
 • 25,26 i 27 września 2020 r. – wycieczka do Pragi.

Nie siedźmy w domu. nie bójmy się koronowirusa, niech on myśli o nas, a nie my o nim!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych imprezach! Wszelkich informacji udzielamy w biurze oraz telefonicznie 41 242 91 30.


Aktywni Seniorzy 2.0. – projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN

Projekt „Aktywni Seniorzy 2.0.”, w którym biorą czynny udział również członkowie Stowarzyszenia OKAS, jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN w Ostrowcu Św.
Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób 60+ z powiatu ostrowieckiego w życiu społecznym, publicznym, kulturalnym i politycznym. W ramach projektu seniorzy otrzymają publikację książkową z omówionymi zagadnieniami w zakresie dostępu do informacji publicznej, edukacji medialnej, wolontariatu itd. Odbędą się m.in. warsztaty, które obejmą również kwestie budowania własnego wizerunku, umiejętności pisania petycji, lobbowania interesów seniorów itd.
W trakcie zajęć praktycznych seniorzy opracują i przygotują, z pomocą prowadzących, m.in. projekt uchwały do samorządu gminnego lub powiatowego, program wyborczy kandydata na radnego, petycję na dowolny temat do Rady Gminy lub Powiatu itd.
Projekt przewiduje również debatę publiczną dla seniorów z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, liderów społecznych i politycznych oraz ekspertów, którzy będą dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami odnośnie aktywności społecznej.
Przedsięwzięcie jednak nie skończy się na powyższych działaniach, lecz przewiduje także organizację wystawy interaktywnej pt. „Dla Pokoleń”, umożliwiającej multimedialny pokaz pasji i zainteresowań seniorów oraz utworzenie siłami najbardziej aktywnych seniorów Rady Wzajemnego Wsparcia, która będzie reprezentowała interesy seniorów oraz monitorowała ich potrzeby itd.
Wszystkie działania projektu są bezpłatne i w ramach ich podsumowania seniorzy pojadą do teatru.
A tymczasem … Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Facebookowego profilu projektu – Aktywni Seniorzy 2.0.