Salonik dyskusyjny

Salonik dyskusyjny 

Ideą salonikowych spotkań  są rozmowy z mieszkańcami o sprawach ważnych i poważnych, ale też codziennych. W założeniach  pomysłodawcy  salonik ma się charakteryzować dużą interaktywnością.
Pierwszy pokazał, że taka formuła się sprawdza. W czasie tych spotkań „swoją karierę” prezentują osoby, które w swojej pracy zawodowej osiągnęły sukces, przynosi im ona satysfakcję i zadowolenie. Jednocześnie osoby te starają się dalej rozwijać, zdobywać kolejne doświadczenia i kwalifikacje, poszerzać zakres swojej wiedzy i kompetencji. Jednocześnie wskazują na to, jak niebagatelną rolę odgrywają w ich życiu i karierze pasje i zainteresowania.  Przychodzą starsi, młodsi i dzieci. Następuje wymiana informacji, która łączy pokolenia. Oddziaływanie przez pozytywne wzory ma ogromne znaczenie, dlatego  każdorazowo prezentujemy kariery osób,  którym „chciało się chcieć”.
Wymianie informacji sprzyja formuła saloniku: spotkania zazwyczaj w małych grupach, w przyjaznej, sprzyjającej rozmowom atmosferze.  W czasie  tych spotkań uczymy się od siebie wzajemnie  i oczywiście spędzamy  przyjemnie czas, korzystając  z możliwości jakie daje kontakt z muzyką, kolorem, zapachem czy taniec.
W ostatnich latach – dzięki nawiązaniu bliższej współpracy z ostrowieckimi gimnazjami – saloniki dyskusyjne stały się doskonałą okazją do promowania nie tylko świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych, ale też profilaktyki uzależnień. Podczas spotkań prezentujemy „sposoby na nudę”, a więc pokazujemy aktywności i zainteresowania młodych z pasją. Według badań gimnazjaliści stanowią grupę najbardziej podatną na wpływ negatywnych zjawisk takich jak nałogi i uzależnienia, przemoc rówieśnicza czy błędne wybory edukacyjne i zawodowe. Wśród nałogów wymienić należy narkotyki, dopalacze, alkohol, ale również nadmiarowe korzystanie z komputera, internetu, portali społecznościowych oraz hazard.
Z drugiej strony gimnazjum to także czas podejmowania decyzji edukacyjnych, mających istotny wpływ na kształt dalszej ścieżki kariery. Młodzi ludzie chętnie i aktywnie włączają się w przeprowadzanie imprez, współpracują przy ustalaniu scenariusza, zgłaszają chęć prezentacji swoich prac plastycznych, utworów muzycznych, literackich; chętnie prezentują innym swoje osiągnięcia związane np. z tworzeniem muzyki, śpiewem, tańcem, wizażem i kosmetologią, sportem. Saloniki były i są okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi. Młodzież, jako odbiorca, poznaje zalety posiadania i rozwijania własnych talentów, plusy życia aktywnego, zdrowego, wolnego od uzależnień, które w ostatnim czasie powodują coraz większe spustoszenia w psychice głównie ludzi młodych, ale także w rodzinach i społeczeństwie. Aktywny udział młodzieży w spotkaniach to duży krok do nawiązania dobrych relacji międzypokoleniowych. Młodzież dostrzegła szansę na to, aby zwrócić uwagę na swoje możliwości, zaprezentować swoje sukcesy, przede wszystkim jednak mieć satysfakcję z faktu robienia czegoś, co jest przyjemne i pożyteczne. Sukcesy jednych mogą zmotywować innych. Możliwość pokazania się, bycia zauważonym i docenionym, stanowi dla wielu młodych uczestników impuls do dalszego rozwoju, a że przy okazji ćwiczą umiejętności w zakresie autoprezentacji, asertywności i kreatywności, to tylko kolejna zaleta spotkań salonikowych.

 

Relacje na temat saloników dyskusyjnych zamieszczone w lokalnych serwisach informacyjnych LokalnaTV oraz LTVK Krzemionki