Punkty konsultacyjne

Od marca 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.  kontynuuje działania związane z profilaktyką uzależnień oraz wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców a dotyczące problematyki uzależnień. Działania te finansowane są przez Gminę Ostrowiec  Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Kolejne działanie to kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.  Punkt oferuje bezpłatne wsparcie informacyjne  i edukacyjne skierowane do osób zagrożonych, eksperymentujących lub mających problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, a także innych zainteresowanych, którzy stykają się
z tymi problemami.
– Ubiegłoroczne doświadczenia z prowadzenia Punktów Konsultacyjnych wykazały  nie tylko przydatność ale wręcz potrzebę ich prowadzenia – mówi Katarzyna Sobczyk, koordynator projektu. – Okazało się, iż problem uzależnień w Ostrowcu istnieje i obejmuje coraz szersze kręgi, coraz młodszych osób. Dostęp do dopalaczy i narkotyków ułatwiony jest przez funkcjonowanie w naszym mieście miejsc dystrybucji dopalaczy. W punktach rozmawiamy o konsekwencjach jakie niesie ze sobą stosowanie dopalaczy, narkotyków oraz tzw. uzależnienia czynnościowe.

Wspólnie szukamy przyczyn. Wskazujemy możliwości i miejsca leczenia.
Poradnictwo w Punktach Konsultacyjnych świadczone jest przez terapeutę uzależnień, terapeutę uzależnień w trakcie certyfikacji oraz psychologa.
Punkt Konsultacyjny czynny jest w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70
(dawny gmach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4),
w pok. nr 20 na II piętrze.

Zapisy telefoniczne na spotkania
od poniedziałku do piątku
pod numerem: 533 431 651.

Terminy konsultacji będą podawane w  każdym miesiącu i dostępne na stronie www.arl.ostrowiec.pl 
w zakładce Punkty konsultacyjne oraz na tablicach informacyjnych w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70, gdzie dostępne są także ulotki zawierające dane kontaktowe oraz informacje o zasadach funkcjonowania punktów.

Zapraszamy

WARTO SKORZYSTAĆ


Regulamin – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Harmonogram

Harmonogramy 2018

Harmonogram grudzień 2018

Harmonogram_listopad_2018

Harmonogram_październik_2018

Harmonogram_wrzesień_2018

Harmonogram_sierpień_2018

Harmonogram_lipiec_2018

Harmonogram_czerwiec_2018

Harmonogram_maj_2018

Harmonogram_kwiecień_2018

Harmonogram_marzec_2018

 

Harmonogramy 2016

Harmonogramy 2017