Punkty konsultacyjne

Od lutego 2020 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.  kontynuuje działania związane z profilaktyką uzależnień oraz wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców a dotyczące problematyki uzależnień. Działania te finansowane są przez Gminę Ostrowiec  Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Wszystkie działania realizowane w ramach Punktu konsultacyjnego  dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego są bezpłatne.

Kolejne działanie to kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.  Punkt oferuje bezpłatne wsparcie informacyjne  i edukacyjne skierowane do osób zagrożonych, eksperymentujących lub mających problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, a także innych zainteresowanych, którzy stykają się z tymi problemami.
– Ubiegłoroczne doświadczenia z prowadzenia Punktów Konsultacyjnych wykazały  nie tylko przydatność ale wręcz potrzebę ich prowadzenia – mówi Katarzyna Sobczyk, koordynator projektu. – Okazało się, iż problem uzależnień w Ostrowcu istnieje i obejmuje coraz szersze kręgi, coraz młodszych osób. Dostęp do dopalaczy i narkotyków ułatwiony jest przez funkcjonowanie w naszym mieście miejsc dystrybucji dopalaczy. W punktach rozmawiamy o konsekwencjach jakie niesie ze sobą stosowanie dopalaczy, narkotyków oraz tzw. uzależnienia czynnościowe.

Wspólnie szukamy przyczyn. Wskazujemy możliwości i miejsca leczenia.
Poradnictwo w Punktach Konsultacyjnych świadczone jest przez terapeutę uzależnień/terapeutę uzależnień w trakcie certyfikacji, specjalistę ds. profilaktyki uzależnień oraz psychologa.
Punkt Konsultacyjny czynny jest w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 (dawny gmach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4),
w pok. nr 20 na II piętrze.
Zapisy telefoniczne na spotkania
od poniedziałku do piątku
pod numerami telefonów: 576 864 421 lub 41 200 30 14.

Terminy konsultacji będą podawane w  każdym miesiącu i dostępne na stronie www.arl.ostrowiec.pl 
w zakładce Punkty konsultacyjne oraz na tablicach informacyjnych w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70, gdzie dostępne są także ulotki zawierające dane kontaktowe oraz informacje o zasadach funkcjonowania punktów.

Zapraszamy

WARTO SKORZYSTAĆ


Regulamin – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Harmonogramy PK

Harmonogramy 2020

Harmonogram maj 2020

Harmonogram kwiecień 2020

Harmonogram_marzec_2020

Harmonogram luty 2020


Harmonogramy 2019

Harmonogramy 2018

Harmonogramy 2017 

Harmonogramy 2016

Informacje o bezpłatnym wsparciu w sytuacjach kryzysowych

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, potrzebujące wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego mogą również skorzystać z oferty innych ośrodków i jednostek. Jest to szczególnie istotne teraz – w dobie pandemii, gdy narzucone ograniczenia kontaktów społecznych, odosobnienie oraz poczucie zagrożenia powodują, że wiele osób odczuwa psychiczny dyskomfort oraz potrzebę kontaktu. Wzrasta tez choćby poziom spożycia alkoholu i ilość przypadków domowej przemocy. Poradnictwo świadczone jest telefonicznie bądź za pośrednictwem mediów internetowych (Skype).

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. współpracuje z kilkoma instytucjami, które również mogą świadczyć pomoc osobom jej potrzebującym. Ściśle współpracujemy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, a także ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie”. Warto również korzystać z telefonu zaufania, który aktualnie prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i korzystania z każdej możliwej formy pomocy.

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

Szanowni Państwo,

„Uruchamiamy pomoc online. Można nas znaleźć na Skype, szukając w bazie kontaktów Skype: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
Dla pewności, że Państwo dodzwonili się do nas, prosimy sprawdzić, czy nazwa jest identyczna z wyżej wymienioną. Na ten moment Skype jest dostępny w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. W razie zwiększonego zapotrzebowania na tę formę pomocy, godziny zostaną poszerzone.
Ze względów bezpieczeństwa ograniczamy wizyty osobiste pacjentów wyłącznie do osób, które znalazły się w poważnym kryzysie psychicznym związanym z zagrożeniem życia. Będą mogły one liczyć na kontakt z terapeutą w naszym Ośrodku.
Telefon interwencyjny: 41/36-76-788 (w godzinach 8.00-19.00 od poniedziałku do piątku). Prosimy, żeby pacjenci, którzy mają już nawiązany kontakt z terapeutą, dzwonili bezpośrednio do terapeuty lub oczekiwali w wyznaczonym terminie na kontakt od terapeuty i nie korzystali, w miarę możliwości, z telefonu interwencyjnego. Informujemy, że wkrótce powinniśmy uruchomić dodatkowy, komórkowy numer interwencyjny.
Terapeuci w miarę możliwości kontaktują się ze swoimi stałymi pacjentami, wskazując możliwe formy i terminy kontaktu. Obecnie Ośrodek pracuje w trybie interwencyjnym, skupiając się na pomocy osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym lub które funkcjonują pod bardzo dużym obciążeniem psychicznym (w tym: służby medyczne lub porządkowe, osoby w kwarantannie lub ich bliscy)”

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”


Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”