Punkty konsultacyjne

Od marca 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.  kontynuuje działania związane z profilaktyką uzależnień oraz wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców a dotyczące problematyki uzależnień. Działania te finansowane są przez Gminę Ostrowiec  Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Kolejne działanie to kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i eksperymentujących z narkotykami  i członków ich rodzin.  Punkt oferuje bezpłatne wsparcie informacyjne  i edukacyjne skierowane do osób zagrożonych, eksperymentujących lub mających problemy
z uzależnieniem od narkotyków, w tym dopalaczy, a także innych zainteresowanych, którzy stykają się
z tymi problemami.
– Ubiegłoroczne doświadczenia z prowadzenia Punktów Konsultacyjnych wykazały  nie tylko przydatność ale wręcz potrzebę ich prowadzenia – mówi Katarzyna Sobczyk, koordynator projektu. – Okazało się, iż problem uzależnień w Ostrowcu istnieje i obejmuje coraz szersze kręgi, coraz młodszych osób. Dostęp do dopalaczy i narkotyków ułatwiony jest przez funkcjonowanie w naszym mieście miejsc dystrybucji dopalaczy. W punktach rozmawiamy o konsekwencjach jakie niesie ze sobą stosowanie dopalaczy, narkotyków oraz tzw. uzależnienia czynnościowe.

Wspólnie szukamy przyczyn. Wskazujemy możliwości i miejsca leczenia.
Poradnictwo w Punktach Konsultacyjnych świadczone jest przez terapeutę uzależnień, terapeutę uzależnień w trakcie certyfikacji oraz psychologa.
Punkt Konsultacyjny czynny jest w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70
(dawny gmach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4),
w pok. nr 20 na II piętrze.

Zapisy telefoniczne na spotkania
od poniedziałku do piątku
pod numerem: 533 431 651.

Terminy konsultacji będą podawane w  każdym miesiącu i dostępne na stronie www.arl.ostrowiec.pl 
w zakładce Punkty konsultacyjne oraz na tablicach informacyjnych w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70, gdzie dostępne są także ulotki zawierające dane kontaktowe oraz informacje o zasadach funkcjonowania punktów.

Zapraszamy

WARTO SKORZYSTAĆ


Regulamin – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Harmonogram

Harmonogramy 2018

Harmonogram_sierpień_2018

Harmonogram_lipiec_2018

Harmonogram_czerwiec_2018

Harmonogram_maj_2018

Harmonogram_kwiecień_2018

Harmonogram_marzec_2018

 

Harmonogramy 2016

Harmonogramy 2017