Aktualności

16.03.2017

„Po Stronie Natury” – nowa edycja konkursu grantowego

Ruszył nabór wniosków do konkursu grantowego na Inicjatywy Społeczne „Po Stronie Natury”. W ramach konkursu prywatne i publiczne placówki edukacyjne, fundacje, stowarzyszenia, samorządy mogą zgłaszać swoje pomysły na działania, na rzecz natury. W tym roku można pozyskać granty na sadzenie drzew, projekty z zakresu małej retencji czy np. działania promujące segregację surowców wtórnych. Konkurs realizowany

Czytaj dalej

15.03.2017

FINANSOAKTYWNI – Program Edukacyjny Ministerstwa Finansów dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych

Wystartowała trzecia edycja „Finansoaktywnych”, programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia ma uświadomić młodzieży, jak ogromny wpływ mają podatki na ich najbliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je uczciwie płacić. Uczestnicy poznają też problemy związane z istnieniem szarej strefy. Będą mogli również wygrać warsztaty ze znanym Youtuberem Piotrem „Ziemniakiem”

Czytaj dalej

15.03.2017

„ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA MŁODYCH”

Zarząd Województwa przyjął uchwałę  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” – na wsparcie zadań publicznych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskiego młodzieży z województwa  świętokrzyskiego. W tym roku do rozdysponowania w ramach konkursu na inicjatywy młodzieżowe jest 80 tys. zł. Zgłaszane do konkursu wnioski mogą dotyczyć pięciu rodzajów

Czytaj dalej

15.03.2017

Konkurs na mikrogranty dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Konkurs ogólnopolski na realizację mikrograntów w zakresie wsparcia aktywności rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski. Możliwość uzyskania dotacji w kwocie do 5000 zł. Nabór rozpoczyna się 15 marca. towarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” realizuje na terenie całej Polski projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy

Czytaj dalej

15.03.2017

Trwa nabór do programu „Kultura – Interwencje 2017”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje 2017”, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Wnioski można składać do 27 marca 2017 r. Uprawnione

Czytaj dalej

15.03.2017

Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Złóż wniosek do „Działaj Lokalnie”!

Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców, mają szansę zdobyć dofinansowanie wynoszące maksymalnie 6 tys. złotych na swój pomysł. Więcej na: www.dzialajlokalnie.pl.

Czytaj dalej